با خدمات پشتیبانی سایت ، سایتت همیشه زنده هست ! 

سایت هم مثل انسان نیاز به مراقبت داره وقتی مراقبت و پشتیبانی صورت نگیره دیگه زنده نخواهد بود ما برای زنده نگه داشتن سایت ها راهکار پشتیبانی سایت ها را که در روزهای اخیر هم برای پشتیبانی آنها تماس میگرفتن و درخواست کمک و راهنمایی داشتند اندیشیدیم .

ما به پشتوانه سالها تجربه در عرصه طراحی سایت ، اقدام به راه اندازی یک بخش مجزا در دومان توسعه تحت عنوان پشتیبانی سایت وردپرس و پشتیبانی تمام سایت ها با امکان ویرایش و نگهداری آنها نماییم.

مشاوره رایگان سفارش خدمات

خدمات پشتیبانی سایت دومان توسعه

برخی از اقدامات و کارهایی که در خدمات پشتیبانی از سایت شما انجام میدهیم را می بینید

تعرفه های خدمات پشتیبانی سایت